May 14, 2015

മാവോ ചിന്തകള്‍

ലെനിനെയും സ്റ്റാലിനെയും പോലെ മാവോയും തന്‍റെ ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളാലും അവരുടെ ശിങ്കിടികളാലും ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ഹീനമായ രീതിയില്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട മഹാനായ കമ്മ്യൂണിസറ്റുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചൈനീസ് വിപ്ളവപാഠംങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമൊക്കെ 1947 ന് മുന്വും അതിന് ശേഷവും വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണം വരെ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആറ് ദശാബ്ദങ്ങളോളം വിപ്ളവ പാതയിലൂടെ ചൈനയെ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവും സംഘടനപരവുമായ പോരാട്ടങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായ് നടത്തിയതിന് ശേഷം 1976 സപ്തം.9 ന് അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോള്‍ ,അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിയോഗത്തെ മുതലെടുത്ത് കൊണ്ട് മുതലാളിത്ത പാതക്കാര്‍ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചൈനയെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയില്‍ നിന്ന് അധഃപതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു
എന്നാല്‍ മാവോയെ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നു വെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ചൈനയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുളള വിഭാഗങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ മാവോയുടെ പാഠംങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത രീതികളെ ഗൗരവപൂര്‍വ്വം നോക്കി കാണേണ്ടതുണ്ട് .ചൈനയിലെ വിപ്ളവ പോരാട്ടകാലത്ത് കഠിനമായ സമരങ്ങളിലൂടെയാണ് തന്‍റെ ലൈന്‍ സിപിസി യ്ക്കുളളില്‍ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തത് .രാഷ്ട്രീയാധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ മാവോയ്ക്കെതിരെ പോരാടി കൊണ്ടിരുന്ന വിഭാഗങ്ങളും മുതലാളിത്ത പാതയുടെ പുതിയ തലമുറയും ഉത്പാദന ശക്തികളുടെ സിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 1956 ല്‍ സിപിസി യുടെ എട്ടാം പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ ഭൂരിപക്ഷം നേടുകയും ചെയ്തു.സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളില്‍ തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗ സര്‍വ്വാധിപത്യത്തിന്‍ കീഴില്‍ വര്‍ഗ്ഗ സമരത്തിന്‍റെ സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മാവോ അവരോട് പോരാടുകയും സിപിസിയെ സാംസ്കാരിക വിപ്ളവത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്ത. പക്ഷെ അതേ വേളയില്‍ തന്നെ, ലിന്‍പിയാവോ യുടെ സാഹസിക ലൈനിന് മാവോയുടെ ലൈനിനെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുകയുണ്ടായി. സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്‍റെ സാര്‍വ്വത്രികമായ തകര്‍ച്ചയുടെയും സോഷ്യലിസത്തിന്‍റെ ലോകവ്യാപകമായ വിജയത്തിന്‍റെയും യുഗത്തില്‍ ദീര്‍ഘകാല ജനകീയ യുദ്ധത്തിന്‍റെ ചൈനീസ് പാത സമൂര്‍ത്ത സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കതീതമായ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും പ്രയോഗികമാണെന്ന് ലിന്‍പിയാവോ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1969 ലെ ഒന്വതാം കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ അവര്‍ ആധിപത്യം നേടിയെടുത്തു. അമേരിക്കന്‍ നേതൃത്വത്തില്‍ സാമ്രാജ്യത്വം വികസിപ്പിച്ച പുത്തന്‍ കോളോണിയല്‍ ചൂഷണോപാദികളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ക്രൂഷ്ചെവൈറ്റുകളെ പോലെ തന്നെ ഇവരും പരാജയപ്പെട്ടു. 1973 ലെ പത്താം കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ ചൗന്‍ ലായി അടക്കമുളള മധ്യനിലപാടുകള്‍ പ്രാമുഖ്യം നേടി. അത് മാവോയുടെ മരണശേഷം മുതലാളിത്ത പാതക്കാര്‍ക്ക് ആത്യന്തിക വിജയം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കി. 1949 മുതല്‍ 76 വരെ യുളള കാലഘട്ടത്തില്‍ വിവിധ തരത്തിലുളള ഗുരുതരമായ ദൗര്‍ബല്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സൈദ്ധാന്തികവും പ്രയൊഗികവുമായ തലങ്ങളില്‍ മാവോ നടത്തിയ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടങ്ങള്‍ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചൈന സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചത്.
1960 കളിലും 70 കളിലും ആവിര്‍ഭവിച്ച മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് ലെനിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടികള്‍ സോവ്യറ്റ് റിവിഷിനിസ്റ്റ് പാതക്കെതിരെ പോരാടുകയും മാവോയില്‍ നിന്ന് പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊണ്ട് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുളള പോരാട്ടങ്ങള്‍ പുനസ്ഥാപിക്കാന്‍ കഠിനമായ് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ലോക സാഹചര്യത്തെ സമൂര്‍ത്തമായ് വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വിപ്ളവ പാത വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില്‍ മാവോ ചിന്തകളെ ഉള്‍കൊളളാന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല .മാവോയുടെ പേരില്‍ അവര്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചത് 1966 ലെ ജനകീയ യുദ്ധം നീണാള്‍വാഴട്ടെ എന്നതിലാരംഭിക്കുകയും പുതിയ യുഗസിദ്ധാന്തത്തില്‍ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്ത ലിന്‍പിയാവോ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങളായീരുന്നു.ഇതിന്‍റെ ഫലമായ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ കനത്ത തിരിച്ചടികള്‍ അഭിമുഖികരിക്കൂകയും നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകളായ് ശിതിലികരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ എല്ലാതരം അന്യവര്‍ഗ്ഗ പ്രവണതകള്‍ ശക്തിയാര്‍ജ്ജിക്കുകയും സാര്‍വ്വദേശിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനം പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയും ചെയ്തു.തോക്കുകളല്ല ജനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഊന്നി പറഞ്ഞ മാവോയുടെ പാഠംങ്ങളെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ലിന്‍പിയാവോ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചതിലൂടെ സംഭവിച്ചത്.
മഹാനായ വിപ്ളവകാരിയായ മാവോയെ അപമാനിക്കുകയാണ് മാവോയിസത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്.എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും സൈനികവാദത്തിലേക്ക് ചുരുക്കികൊണ്ട് കൂടുതല്‍ വികൃതമായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലിന്‍പിയാവോയിസമാണത്.വര്‍ഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനകളാല്‍ പൊതിയപ്പെട്ട പാര്‍ട്ടി എന്ന ബോള്‍ഷെവിക്ക് സങ്കല്‍പ്പവും ജനകീയ ലൈനുമുള്‍പ്പെടെയുളള ലെനിന്‍റെയും,സ്റ്റാലിന്‍റെയും, മാവോയുടെയും മഹത്തായ സംഭാവനകളെ അത് കൈയൊഴിയുന്നു. പ്രത്യയയശാസ്ത്ര -രാഷ്ട്രീയ ലൈന്‍ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നു വെന്ന മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് ലെനിസ്റ്റ് പാഠം അവര്‍ തളളിക്കളയുന്നു.തങ്ങള്‍ക്ക് തന്നെ വേണ്ടിയുളള വര്‍ഗ്ഗമായ് വിപ്ളവത്തെ നയിക്കാന്‍ പ്രാപ്തമായ തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തെ പരിവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനുളള ഉത്തരവാദിത്വം കൈയൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് വൃത്തികെട്ട അവസരവാദ പ്രായോഗികവാദത്തിലേക്ക് വിപ്ളവ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ അവര്‍ ലഘൂകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാവോ ചിന്തയുടെ പേരില്‍ പ്രചരിക്കപ്പെട്ട ലിന്‍പിയാവോ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്കോ ഇപ്പോഴത്തെ മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ക്കോ മാവോയുടെ പാഠങ്ങളുമായ് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.
ഗുണപരവും നിഷേധാത്മകവുമായ ചൈനീസ് വശങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് ലെനിസ്റ്റുകള്‍ ഒട്ടേറെ പാഠംങ്ങള്‍ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് . മാവോയുടെ സംഭാവനകള്‍ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്തു കൊണ്ട് മാത്രമെ ഇതു സാധ്യമാകുകയുളളു. അതിന് ലിന്‍പിയാവോയിസം തന്നെ ആയിട്ടുളള മാവോയിസത്തെ തളളികളയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് .

No comments:

Post a Comment